Ilość osób: po kilka osób do dwóch drużyn
Rekwizyty: 2 krzesła, mikrofon

W tej zabawie wybieramy ochotników do dwóch drużyn - jedną drużynę stanowi rodzina oraz znajomi Panny Młodej wraz z Panną Młodą - drużyna przeciwna to rodzina i znajomi Pana Młodego z Panem Młodym na czele. Panna Młoda i Pan Młody siadają na krzesłach w otoczeniu swoich drużyn. Orkiestra zaczyna grać fragment znanego utworu - drużyny mają za zadanie zgadnąć Jaka to melodia? Jeżeli ktoś z drużyny zna odpowiedź podnosi rękę do góry, a prowadzący zabawę podchodzi do niego z mikrofonem i prosi o udzielenie odpowiedzi. Ta drużyna, która rozpozna więcej utworów muzycznych wygrywa.