Tekst ślubowania - przysięgi małżeńskiej

jest punktem kulminacyjnym w ślubie. W zależności od charakteru ślubu, czy jest to ślub kościelny czy cywilny może przybierać różne treści....

 

W kościele poprzez ślubowanie przed Bogiem i w obecności kapłana młodzi zawierają sakrament małżeński.  Tekst przysięgi w kościele jest następujący i zaczyna ją Pan Młody:

 

Ja ... (tutaj pada imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie ... (imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

 

Następnie te same słowa powtarza Pani Młoda.

Przy wymianie obrączek Pan Młody mówi:

(Imię Panny Młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

A następnie te same słowa powtarza Pani Młoda

Tekstu tego nie trzeba się uczyć na pamięć, ksiądz prowadzący pomaga w wygłoszeniu tych słów.

 

Tekst przysięgi w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

Pan Młody:

"Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny Uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z (tutaj imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe."

Pani Młoda:

"Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny Uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z (tutaj imię Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe."

 

Potem następuje podpisanie dokumentów jako akt zawarcia związku. Jak widzimy w drugim przypadku ślubuje się jedynie starania aby uczynić małżeństwo zgodne, szczęśliwe i trwałe. Patrząc na przysięgę kościelną jest ona piękniejsza ( ...ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci... ).