Teksty czytań na Mszę Świętą.

Pięknym gestem ze strony pary młodej i ich gości jest odczytanie czytań podczas Liturgii Mszy Świętej. Kościół wychodzi młodym na przeciw i przedstawia szereg czytań, które mogą być odczytywane w tym dniu.

Trzeba jednak zapytać się kapłana czy nie ma nic przeciwko, abyście wcześniej sami wybrali, które czytania chcielibyście, żeby były odczytane na Waszym ślubie. Kościół dzieli teksty w obrzędach małżeństwa w taki sposób, że Psalm jest dobrany do Pierwszego Czytania, zaś osobno można wybrać Drugie Czytanie, śpiew przed Ewangelią i Ewangelię:

  • śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W Wielkim Poście aklamacja się zmienia).
Bóg jest miłością,
miłujmy się wzajemnie, jak Bóg nas umiłował.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg w nim mieszka.
Każdy, kto miłuje Boga,
narodził się z Boga i zna Boga.

  • Wszystkie strony