Błogosławieństwo

Zgodnie z tradycją Państwo Młodzi zanim staną przed ołtarzem i uroczyście złożą przysięgę małżeńską powinni oni najpierw prosić o błogosławieństwo swoich rodziców. Tradycyjnie błogosławieństwo odbywa się w domu rodzinnym Panny Młodej. W obecności gości, świadków, rodziców i znajomych...

 

Państwo Młodzi w pozycji klęczącej proszą swoich rodziców o błogosławieństwo na nową drogę życia. Rodzice zwykle życzą Młodej Parze wszystkiego dobrego, wskazują na powagę decyzji, jaką wkrótce młodzi podejmą na koniec kropią święconą wodą i podają do ucałowania krzyż. Do błogosławieństwa mogą się również dołączyć inni goście (zwykle czynią to dziadkowie i chrzestni). Jest to jedna z najbardziej wzruszających chwil podczas uroczystości ślubnych.